TÍCH LŨY ĐIỂM

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM TẠI MUAKHO
1. Điểm là gì?

Điểm (MK) là đơn vị tích lũy được từ giao dịch mua sắm hàng hóa dịch trực tuyến/trực tiếp tại các cửa hàng của, 1 điểm MK có giá trị tương đương 3.000 VND khi thanh toán.

2. Tỷ lệ quy đổi điểm như thế nào?

+ Mỗi giá trị Hóa đơn 100.000 VND được quy đổi thành 1 điểm.
+ 1 điểm = 3.000 VND
Lưu ý:
+ Áp dụng cho đơn hàng thứ 2 trở đi
+ Không làm tròn khi tích lũy, ví dụ, 170.000 VND thì vẫn tính 1 điểm.

3. Làm thế nào để tôi có thể tích điểm?

Quý khách thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại website của MUAKHO.com vui lòng cung cấp số điện thoại chính xác khi đã đăng ký ban đầu. MUAKHO sẽ không giải quyết các trường hợp sử dụng số điện thoại khác với số điện thoại đăng ký ban đầu.

4. Tôi có thể đổi điểm ra tiền mặt không?

Điểm MK có thể được sử dụng để thanh toán hàng hóa thay cho tiền mặt, nhưng không thể quy đổi ra để nhận về tiền mặt.

5. Số điểm tối đa được tiêu mỗi giao dịch là bao nhiêu?

Khách Hàng được sử dụng số điểm MK trong phạm vi số dư tài khoản.

6. Tôi có thể sử dụng điểm cho người khác không?

Bạn có thể sử dụng, nhưng vui lòng ghi chú rõ tên, số điện thoại người chuyển điểm KM cho bạn.

7. Để khiếu nại về điểm hay giao dịch thì tôi cần làm gì?

Quý khách có thắc mắc xin vui lòng liên hệ hot line: 0886669650